Wat doen we

Een mens zegt wat hij denkt, maar doet wat hij voelt
Om achter de objectieve motieven van de consument te komen, meten wij bij een representatieve vertegenwoordiging van (potentiële) klanten de hersenactiviteit die wordt opgewekt door het zien van beelden, producten, verpakkingen, films, advertenties, logo’s en andere uitingen van het merk. Maar ook visies, zoals het horen van stellingen over de propositie van het merk of bedrijf, kunnen wij meewegen in het hersenonderzoek. Dit geeft de hedendaagse manager een uniek inzicht in de werkelijke belevenis van de consument, op basis waarvan intentie en gedrag beter voorspeld kunnen worden.

Weten, Meten, Adviseren
Neurensics kent drie divisies; Science, Research en Consult. De eerste houdt zich bezig met het herhalen en zo mogelijk verbeteren van recente wetenschappelijke onderzoeken op basis waarvan er nieuwe inzichten ontwikkeld worden. De tweede doet neuromarketing-onderzoek in Multi Client opzet en in maatwerk. De laatste divisie adviseert klanten op basis van Expert Opinion. Gezamenlijk biedt men kennis over het consumentenbrein en -gedrag dat met de dag toeneemt.


Een sterk merk aan het werk