The brain says: Plus heeft de beste kerstcommercial

En Albert Heijn heeft de leukste.

Lees verder

We hebben de kerstcommercials van de vier grote supermarkten Plus, Albert Heijn, Jumbo en Lidl gemeten in het brein met fMRI. De kerstcommercial van Plus komt als beste uit de test als het gaat om de activatie van koopgedrag. Albert Heijn wordt het leukst gevonden (hoogste score op Likeability).

De resultaten zijn anders dan veel reclameprofessionals hadden voorspeld én wijken af van wat traditioneel onderzoek laat zien. In eerder traditioneel onderzoek werd er aan mensen gevraagd of 'de commercial hen zou aanzetten tot het kopen van de kerstboodschappen bij de betreffende supermarkt'. Plus eindigde hier op de derde plaats, achter de Lidl en Jumbo. Meet je de commercials echter in het brein, dan is de volgorde van de commercials die het beste aanzetten tot kopen: Plus, Lidl, Jumbo en als laatste Albert Heijn. 

Bekijk de commercials hieronder.

 

 

Wat mensen zeggen is niet per se wat mensen vinden of doen

Dat wat mensen zeggen niet per se is wat mensen vinden of doen, blijkt al uit de onderzoeken van nobelprijswinnaars Daniel Kahneman en Richard Thaler. En dit wordt wederom bevestigd door deze neurostudie naar de vier kerstcommercials van grote supermarkten. 

In de MRI-scanner van de Universiteit van Amsterdam kregen respondenten de commercials van Lidl, Plus, Jumbo en Albert Heijn te zien. Er werden ook benchmark commercials meegenomen om de kerstcommercials te kunnen classificeren als effectief, gewaardeerd of irritant. In tegenstelling tot traditioneel onderzoek meet je met fMRI de afzonderlijke bewuste én onbewuste emoties die door de commercial worden opgewerkt. Denk hierbij aan positieve emoties zoals begeerte (Desire), verwachting (Expectation) en vertrouwen (Trust), maar ook negatieve emoties zoals angst (Fear), gevaar (Danger) en afkeer (Disgust). De combinatie van deze emoties bepaalt uiteindelijk het gedrag van mensen, waarbij de neurale waarderings- en beloningssystemen een belangrijke rol spelen.

Albert Heijn heeft de leukste commercial - Gouden Loeki potentie

Uit het onderzoek dat Adformatie heeft gedaan onder het 'grote publiek' naar de beste kerstcommercial, bleek dat wanneer je aan mensen vraagt wat de beste commercial is, het antwoord is: Jumbo, Lidl en Plus. Hieruit blijkt meteen hoe groot het verschil is tussen wat mensen zeggen en wat ze écht vinden. Als je bij dezelfde doelgroep in hun brein kijkt, dan is de volgorde Plus, Lidl, Jumbo. Althans wanneer het om de effectiviteit gaat.

Kijk je naar de waardering, of het betere Engelse begrip ‘Likeability’, dan steekt Albert Heijn er met kop en schouders bovenuit. In de benchmark-analyse zien we de correlatie tussen de vier commercials en de benchmarks (zie figuur 1 hieronder). Kijk je naar de effectiviteit (blauwe balk) dan scoort Jumbo gemiddeld terwijl Plus - en Lidl als goede tweede - sterk correleren met de effectiviteit. AH is de enige die meer dan gemiddeld en hoog scoort op Likeability (groene balk). Echt Gouden Loeki potentie.

Kerstcommercials_2021_effectiviteit

Figuur 1: benchmark analyse van de vier kerstcommercials

Jumbo wekt meer afkeer en gevaar op

In de spiderplot hieronder hebben we de Jumbo en AH commercial afgezet tegen die van de Plus (figuur 2). Je ziet hier de activatie van de afzonderlijke emoties. De witruimte tussen de beide metingen laat de significante verschillen zien. Vergelijken we Plus met Jumbo dan zien we dat de Jumbo significant meer afkeer (Disgust) en gevaar (Danger) opwekt. Dit kan verklaard worden doordat de man allemaal mensen uitnodigt terwijl zijn vrouw hier duidelijk niet op zit te wachten. Haar gezichtsuitdrukkingen zijn steeds redelijk negatief (zie Eye Tracking analyse, figuur 3). Verder leert onze ervaring met de interpretatie van recente commercials, dat het zien van een grote groep mensen bij elkaar in deze tijd van de corona-angst als onprettig wordt ervaren.

Vergelijken we Plus met AH, dan zie je dat Plus beter scoort op waarde (Value) en verlangen (Lust).

Kerstcommercials_2021_spider_jumbo_ah_plus_v5

Figuur 2: Spider plot van  de afzonderlijke emoties die door de commercials worden opgewekt

Jumbo_eye_tracking_kerstcommercialFiguur 3: Eye Tracking analyse Jumbo negatieve gezichtsuitdrukkingen

Wederkerigheid is de sleutel tot succes

De sleutel tot het succes van de Plus kerstcommercial is het speciale ingrediënt wederkerigheid. Kuddedieren als wij mensen zijn, is wederkerigheid een bijzonder sterk affect. In de commercial zien we de lerares allemaal dingen voor andere mensen doen. Wanneer ze dit doet of de dingen geeft, dan kijken de mensen om haar heen blij. De lerares wordt vervolgens 'terugbetaald' door haar studenten met een dinertje, waarop zij weer blij reageert (zie Eye Tracking analyse, figuur 4). Dat is de wederkerigheid: je geeft wat en je krijgt er iets voor terug. De positieve reacties in de commercial wekken hiermee het gevoel van beloning en spanning/opwinding op. 

plus_eye_tracking_kerstcommercialFiguur 4: Eye Tracking analyse Plus positieve gezichtsuitdrukkingen

Kerstcommercials voor entertainment of verkoop?

De vraag die de wetenschappers van Neurensics niet kunnen beantwoorden is met welk doel de commercials zijn gemaakt. Wil de supermarkt aandacht en waardering of gaat het toch om de verkoop van artikelen? Kerstcommercials hebben per definitie een heel hoog awww-gehalte, maar er zal toch ook verkocht moeten worden. Of zoals we graag beklemtonen: “Het entertainment komt weer na de reclame”.

Beluister meer over dit onderzoek op AmsterdamFM. Martin de Munnik bespreekt hier het onderzoek met Oscar van Oorschot en Yannick Grenouillat.

Contact

Neem contact op

Walter Limpens

Client Director

Meer weten over de onderzoeksmogelijkheden?

Walter Limpens Neurensics

Andries van der Leij

Head of Research & Development

Meer weten over onze onderzoekstechnieken?

Andries van der Leij, Neurensics
Neem contact op

Start een project

Heb je vragen over wat Neurensics voor jou kan betekenen? Neem dan snel contact op met Walter.

Walter Limpens Neurensics

Walter Limpens

Sluiten
Neem contact op

Leer meer over Neuro onderzoekstechnieken

Heb je vragen over de onderzoekstechnieken die Neurensics gebruikt? Neem dan snel contact op met Andries.

Andries van der Leij, Neurensics

Andries van der Leij

Sluiten

Wij werken samen met

uva-logoBEECKESTIJN-e1482136282645download  NIMA-LOGO1  NMSBA_logo-3Lid_van_DIN_MOA